Farma en deontologie: transparante zelfregulering

30-06-2008

De farmaceutische laboratoria zijn de voornaamste bron van informatie omtrent de door hen ontwikkelde geneesmiddelen, die bijdragen tot de gezondheid en de levenskwaliteit van de mens.

Researchbedrijven hebben meer dan 10 jaar intens aan de ontwikkeling van een innoverend geneesmiddel gewerkt. Al bij aanvang van de onderzoeksfase werken de laboratoria nauw samen met de artsen om met zoveel mogelijk kennis en expertise kwaliteitsvolle geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen. De laboratoria hebben daarom de verantwoordelijkheid en de plicht de zorgverstrekkers en de artsen in het bijzonder te informeren, in het belang van de patiƫnt. De farmaceutische industrie bevordert het goed gebruik van geneesmiddelen door objectieve en wetenschappelijke info ter beschikking te stellen.

De informatieverstrekking over geneesmiddelen verloopt binnen een strikt deontologisch en wetgevend kader. Er zijn zelfregulerende en overheidsinstrumenten die de lijnen uitzetten voor de farmaceutische bedrijven, met name:

  1. Artikel 10 van de Wet op de Geneesmiddelen
  2. Mdeon, gemeenschappelijk deontologisch platform
  3. Code voor deontologie van pharma.be
  4. Internationale codes voor deontologie
  5. Recente publicaties en artikels