Nieuws

01|04|2014
Persbericht - pharma.be verscherpt zijn Code voor deontologie

Medische vooruitgang en betere klinische resultaten voor patiënten hangen, onder andere, af van een goede samenwerking tussen de beoefenaars van de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie op basis van integriteit en de uitwisseling van informatie. Door zijn Code voor deontologie verder te verscherpen met het oog op eerlijke en ethische interacties tussen de beoefenaars van de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie, engageert pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, zich tot een partnership tussen beiden, gebaseerd op transparantie.

21|03|2014
PB - Werelddag van de Tuberculose - 24 maart : België speelt een voortrekkersrol in de huidige behandelingen

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Tuberculose op maandag 24 maart wilt pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, de aandacht trekken op de uitzonderlijke rol die een aantal Belgische farmaceutische bedrijven gespeeld hebben bij het opsporen en de behandeling van de ziekte.  

25|02|2014
Rare Disease Day, 28 februari 2014: de farmaceutische industrie zet volop in op R&D voor patiënten met zeldzame ziekten

De Rare Disease Day, een initiatief van de European Organization for Rare Diseases (EURORDIS), is uitgegroeid tot een wereldwijd gebeuren. pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, grijpt deze gelegenheid aan om de noodzaak van een specifieke en duurzame aanpak van zeldzame ziekten te onderstrepen. De farmaceutische industrie verbetert het leven van de patiënt en is essentieel voor de innovatieve gezondheidszorg.

17|02|2014
Veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen: een prioriteit voor alle betrokken partijen ten voordele van de patiënt

Vandaag maakt Test-Aankoop een rapport bekend waarin het de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen in twijfel trekt.

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, onderlijnt dat de veiligheid en de werkzaamheid van geneesmiddelen een absolute prioriteit is. Geneesmiddelen zijn geen snoepjes. Alle betrokken partijen nemen hun verantwoordelijkheid op: de overheid die reguleert en controleert, de industrie die ontwikkelt en produceert, de artsen die voorschrijven, de apothekers die afleveren. Dit geldt in het bijzonder voor de innovatieve farmaceutische industrie: haar doel is om elke dag opnieuw nieuwe, veilige en doeltreffende geneesmiddelen te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor patiënten.