In de kijker

27|02|2015
Persbericht: Zeldzame ziektendag - 28 februari 2015 - Oproep voor een duurzaam Belgisch kader voor weesgeneesmiddelen

Samenvatting : Het afgelopen jaar 2014 keurde het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) een recordaantal van 14 zogenaamde 'weesgeneesmiddelen' goed, gericht op de behandeling, diagnose of preventie van een zeldzame ziekte.

Bedrijven die weesgeneesmiddelen ontwikkelen, nemen bewust aanzienlijke risico's om een antwoord te kunnen bieden aan patiënten die lijden aan een zeldzame aandoening.

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, grijpt de Zeldzame Ziektendag op 28 februari aan om de noodzaak van een specifieke en duurzame aanpak van zeldzame ziekten in België te onderlijnen, zodat de farmaceutische bedrijven zich kunnen blijven inzetten om deze geneesmiddelen tot bij de patiënt te brengen.

03|02|2015
Persbericht: Wereldkankerdag- 4 februari 2015: meer dan 500 onderzoeksstudies in België naar nieuwe kankermedicatie

Naar aanleiding van Wereldkankerdag (4 februari) onderstreept pharma.be de vooraanstaande rol die België speelt als draaischijf van onderzoek naar nieuwe kankermedicatie. Op dit ogenblik lopen niet minder dan 513 klinische onderzoeksstudies naar nieuwe geneesmiddelen in de Belgische onderzoekscentra, waarvan 317 gefinancierd door de farmaceutische industrie. Dankzij deze studies kregen de voorbije 6 jaar meer dan 228.000 Belgische patiënten versneld en kostenloos toegang tot nieuwe kankertherapieën. Bovendien werden vorig jaar 15 geneesmiddelen voor de behandeling van kanker goedgekeurd voor terugbetaling (volledig nieuwe geneesmiddelen of een uitbreiding van indicaties), en ging de jaarlijkse Galenusprijs voor meest betekenisvol geneesmiddel voor humaan gebruik naar een kankergeneesmiddel dat een monoklonaal antilichaam combineert met krachtige chemotherapie. In 2015 zal het Europees Geneesmiddelen Agentschap naar alle waarschijnlijkheid groen licht geven voor een aantal baanbrekende therapieën die mede in België ontwikkeld werden.

24|09|2014
Persbericht 24-09-2014: Drie prioriteiten voor de biofarmaceutische sector in België: doeltreffendheid & veiligheid, informatie en transparantie ten dienste van de patiënt

De biofarmaceutische industrie onderzoekt en ontwikkelt de geneesmiddelen van morgen. In dit kader zetten pharma.be - de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie - en haar 130 leden-bedrijven die actief zijn in België zich continu in om de doeltreffendheid en veiligheid van innovatieve geneesmiddelen en de informatie en transparantie ten dienste van de patiënten te verzekeren.