In de kijker

24|09|2014
Persbericht 24-09-2014: Drie prioriteiten voor de biofarmaceutische sector in België: doeltreffendheid & veiligheid, informatie en transparantie ten dienste van de patiënt

De biofarmaceutische industrie onderzoekt en ontwikkelt de geneesmiddelen van morgen. In dit kader zetten pharma.be - de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie - en haar 130 leden-bedrijven die actief zijn in België zich continu in om de doeltreffendheid en veiligheid van innovatieve geneesmiddelen en de informatie en transparantie ten dienste van de patiënten te verzekeren.

19|09|2014
Persbericht 19-09-2014: Wereld Alzheimer Dag - 21 september 2014: onderzoek opent de weg naar de toekomst

Ter gelegenheid van de Wereld Alzheimer Dag op 21 september wijst pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, er op dat de farmaceutische industrie en universiteiten onverminderd het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer verderzetten.

18|08|2014
Interventie pharma.be tijdens het Middagforum op Rtbf radio

Waarom ontbreken er vandaag, in België, steeds meer en meer geneesmiddelen bij de apotheek?
Is er echt een tekort?
Is dit tekort georganiseerd?
En zo ja, door wie en waarom?
We spraken er vandaag, 18 augustus 2014, over tijdens het Middagforum op Rtbf radio met

  • Alain CHASPIERRE, Secretaris-generaal van APB (Algemene Farmaceutische Bond)
  • Xavier DE CUYPER, Administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten(FAGG)
  • Sophie VAN MALLEGHEM, Woordvoerder van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (pharma.be)

U kan hier het programma als podcast herbeluisteren .

06|08|2014
Persbericht 06-08-2014: De farmaceutische bedrijven stellen alles in het werk opdat de patiënt zijn geneesmiddelen op het juiste moment ontvangt

De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen op de Belgische markt is niet aanvaardbaar voor de leden-bedrijven van pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie. Ons hoofddoel is er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij deze nodig heeft. Dat is conform met onze ethische en wettelijke verplichtingen.